กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ๊าก็ว่ายังงาย ขวายก็ว่าแดดฮ้อน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: