กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใจ๋ใสเป๋นบุญ ใจ๋ขุ่นเป๋นบาป

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: