กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจื๊อบ่าแต๋งลาย มันตึงบ่ขึ้นซั้ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: