กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ซื้อควายหน้านา ซื้อคาหน้าฝน ซื้องัวป้อก๊า ซื้อพร้าจ้างเหล็ก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: