กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ญิงปองดาย จายปองได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: