กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดำน้ำหื้อมันหันทราย นอนหงายหื้อมันหันฟ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: