กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตกก่อนเป๋นขุน ตกลูนเป๋นไพร่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: