กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตดบ่จ้างตดขี้ก็ออก หยอกบ่จ้างหยอกก็ผิดกั๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: