กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตดหน้าขี้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: