กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตอกสั้นหื้อมัดตี้กิ่ว สิ่วสั้นหื้อสิ่วไม้บาง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: