กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋ามีหน้า ผ่อหน้าบ่อหัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: