กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋ามใจ๋ปล๋าจะกินเบ็ด ต๋ามใจ๋เป็ดจะกิ๋นหอย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: