กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตี๋นจ๊างย่ำปากนก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: