กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เตียวไปเดือดไป บ่มีคนตั๊ก เตียวไปตั๊กไป มีคนตั๊กคนไหว้

หมายความว่า:
คำถัดไป: