กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เต๋มว่าพริกหลวง หมื่นพันห้าร้อย บ่เต้าพริกหน้อยฟายมือ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: