กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถ้าจะกิ่วขอหื้อกิ่วคองู ถ้าจะอูขอหื้ออูคอจ๊าง

หมายความว่า:
คำถัดไป: