กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถ้วยแตกแล้ว เอามาเตาะต่อกั๋น ตี้ไหนจามัน จะหายแตกร้าว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: