กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถึงจะอยู่ขวงเงินขวงคำ บ่เต้าฝนฮำแสนห่า

หมายความว่า:
คำถัดไป: