กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
น้องเป๋นบุปผามาลาดอกไม้ ไก๋ษรเกาแก้วมณฑา เผิ้งปู้มิ้นหากบินมาหา บ่ใจ้มาลาเซาะหาปู้เผิ้ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: