กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นกหน้อยขี้หน้อย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: