กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นาดีเปิ้นบ่ละเป๋นฮ้าง

หมายความว่า:
คำถัดไป: