กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่กิ๋นก็ปาก บ่อยากก็ใจ๋ หมั่นดักก็ไซ หมั่นใจก็แฮ้ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: