กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
น้ำเต๋มบอกครอก ต้อกบ่ดัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: