กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
น้ำตึงแม่เอาเข้าต๊องตั๋วคนเดียว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: