กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
น้ำขุ่นเอาไว้ตางใน น้ำใสเอาไว้ตางนอก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: