กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นอนลุกอย่าตื๊บฟาก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: