กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นกสองหัวงัวสองหนอก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: