กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นกบ่บิน จะไปก๋ำปีกมันอ้า งัวควายบ่กิ๋นหญ้า จะไปเต็กเขามันลง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: