กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถึงเป๋นเจ้าจ๊าง มหาเศรษฐี จื่อเสียงบ่ดี ไผบ่อวดอ้าง จื่อเสียงเฮาดี ถึงต๋ายกระด้าง ก็ยังมีคนอวดไว้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: