กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ทำดีร้อยหน เสียงคนเงียบมุด ฟังหาบ่ได้กำเดียว ความดีเฮานั้น ไผบ่แลเหลียว ทำชั่วหนเดียว คนเล่าตึงบ้าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: