กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถามนักได้ปัญญา นั่งผ่อหน้าได้ก้าก้นด้าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: