กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ถ่านไฟเก่าขี้เต้ามันยัง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: