กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไต่ขัวบ่ป๊น จะไปฟั่งห่มก้นโยนฮาว

หมายความว่า:
คำถัดไป: