กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตุ้มผ้าลายหมาจ้างเห่า ค้นกำเก่าจ้างผิดกั๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: