กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตี๋หัวฟากสนั่นหัวฝา

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: