กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตุ๊กข์จะไปหนี มีจะไปอวด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: