กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตี้ฟันบ่หัก ตี้ฮักบ่ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: