กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋ามใจ๋ปากลำบากต๊อง กิ๋นหลายต๊องแตก แบกหลายหลังหัก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: