กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋าหล็วกก่อได้ ต๋าใบ้ก่อเสีย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: