กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋ามไฟบ่ดีอ้าปาก บ่ดีถากไม้เข้าหามือ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: