กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ต๋าหันดายเหมือนควายหันหญ้า ผัดไปผัดมาแวดแฮ้ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: