กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตดบ่เป๋นปูด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: