กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตุ๊กข์บ่ได้กิ๋น บ่มีไผต๋ามไฟส่องต๊อง ตุ๊กข์บ่ได้นุ่งได้หย้อง ปี้น้องดูแควน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: