กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตกน้ำหื้อปอเปียะ

หมายความว่า:
คำถัดไป: