กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดอกไม้บ่หอม ไก๋สรบ่หลู้ ฝูงภมรบ่ไซร้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: