กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดำน้ำหยิกมือ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: