กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดีแต่กำปาก น้ำใจ๋หากขม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: