กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดาวอยู่ฟ้า เลือกเอาแก่นใสใส ปล๋าอยู่ยังไซ เลือกเอาตั๋วกล้าๆ

หมายความว่า:
คำถัดไป: