กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดักเมื่อกินข้าว ดักเมื่อเข้านอน

หมายความว่า:
คำถัดไป: