กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เฒ่าแก่แล้วบ่ต้องไผสอน ไม้ขอนนอนมันตึงบ่ตั้ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: